Faaliyetlerimiz

Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan alınmış olan izin çerçevesinde yatırım bankası olarak faaliyet göstermektedir.

 

Bankamız, Sermaye Piyasası Kurulu’ndan almış olduğu izin çerçevesinde de yurt içinde (i) pay, (ii) paya dayalı türev araç ve (iii) diğer türev araçlara yönelik işlem aracılığı faaliyetleri ile sınırlı saklama faaliyetinde bulunmaktadır.

 

Ayrıca sermaye piyasası düzenlemeleri kapsamında, aşağıda belirtilmekte olan yan hizmetlerin sunulmasına ilişkin olarak da Sermaye Piyasası Kurulu’na bildirimde bulunulmuştur.

 

  • (i.) Sermaye piyasaları ile ilgili danışmanlık hizmeti
  • (ii.) Genel yatırım tavsiyesi
  • (iii.) Aracılık yüklenimi yürütülmesi ile ilgili hizmetler
  • (iv.) Finansman sağlanmasında aracılık hizmeti
X

You are now leaving Bank of America Merrill Lynch.

By clicking Continue, you will be taken to a website that is not affiliated with Bank of America Merrill Lynch and may offer a different privacy policy and level of security. Bank of America Merrill Lynch is not responsible for and does not endorse, guarantee or monitor content, availability, viewpoints, products or services that are offered or expressed on other websites.

You can click the Cancel button now to return to the previous page or you can use the Back button on your browser after you leave.

Back Continue